1 Faz giriş 1 Faz çıkış şartname

Online 1-2-3 kVA Teknik Şartnamesi
    
1.  Kesintisiz güçkaynağı (Ups) online aktif çalışma prensibine sahip olacaktır.
2.  Ups ’in çıkış dalga şekli tam sinüs olacaktır.
3.  Giriş gerilimi 220 V AC +/- % 25, giriş frekansı 50 Hz, +/- % 5 olacaktır.
4.  Güç faktörleri nominal giriş gerilimlerinde 0,97’den küçük olmamalıdır.
5.  Ups ’in çıkışı Tek faz AC 220 V olacaktır.
6.  Çıkış gerilimi tam yükte ± %2 ve çıkış frekansı (Aküden çalışma durumunda ) ± % 0.5
7.  Cihaz Tam yükte çıkış gerilimi toplam harmonik miktarı Lineer yüklerde  <% 3
8.  İnvertörde evirme işlemini yapan elemanlarda IGBT olacaktır.
9.  invertör PWM (Pulse Width Modulation) topolojisinde olacaktır.
10. Çıkış güç faktörü en az 0.8 olmalıdır.
11. Ups %100 yükte 24 saat süre ile çalışabilmelidir.
12. Verim tam yükte  > %85 olmalıdır.
13. KGK arıza durumunda otomatik bypass ile kesintisiz yardımcı kaynağa yada şebekeye geçmelidir.
14. Statik transfer devresi belirtilen şartlarda şebeke veya invertör seçimini otomatik olarak yapabilmelidir.
15. Akü grubu tam yükte Ups için en az 6 dakika besleme sağlamalıdır.
16. UPS’de kullanılacak aküler tamamen kapalı, bakımsız kuru ve gaz çıkartmayan ve şarj edilebilen (sürekli şarj altında kalmaya elverişli) tipte olmalıdır.
17. UPS’de kullanılacak aküler TSE 1352 veya üretildiği ülkenin standartlarına (VDE, DIN, BS, JIS, NF, TUV vb.) uygun imal edilmiş olmalıdır.
18. Kesintisiz Güç kaynağı giriş ve çıkışı kısa devrelere karşı korunmuş olmalıdır.
19. Kesintisiz Güç Kaynaklarında ön panelinde LCD Ekran bulunmalıdır.
20. Sistem normal çalışıyorsa normal çalıştığını, normal çalışmıyorsa arıza durumunu bildiren ışıklı ve sesli ikaz sistemi bulunmalıdır.
21. Kesintisiz Güç Kaynaklarında haberleşme için RS 232 veya USB portu bulunmalıdır.
22. Kesintisiz Güç Kaynaklarında  1 m mesafeden gürültü seviyesi < 45 dBA
23. Kesintisiz Güç Kaynaklarında çalışma sıcaklık aralığı en az 0 – 40 derece olmalıdır.
24. Kesintisiz Güç Kaynaklarında bağıl nem oranı % 20 ile %90 arasında olmalıdır.
25. Kesintisiz Güç Kaynaklarında RS232 veya USB ile haberleşmeyi sağlayacak bir yazılım verilmeli ve bir kullanıcı bilgisayarına yüklenerek çalışması sağlanmalıdır.
26. Üretici ve distribütör firmaların ISO 9001 belgeleri olmalıdır.
27. Teklif veren firma Türkiye genelinde servis teşkilatı ile bünyesinde çalıştırdığı teknik personelin listesini vermelidir.
28. Üretici, Türkiye yetkili dağıtıcısı(cihaz ithal ise) ve satıcı en az 5 yıldır kısmı yada tüm kamu ihalelerinden yasaklı olmamalıdır.
29. Teklif edilen cihaz CE belgeli olmalıdır.

                    1 FAZ GİRİŞ, 1 FAZ ÇIKIŞLI
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

                              (6-10-15 kVA)

GENEL

• KGK Statik redresör ve invertör bölümlerini ihtiva etmeli, akü grubu,akü şarj ünitesi, statik ve manuel by-pass sistemlerinden oluşan yapıda olmalı ve normal şartlarda çıkışında sürekli evirici gerilimi olan on-line yapıda olmalıdır. Normal şartlarda hem doğrultucu hem de evirici çalışıyor durumda olup, bir yandan yüke düzenli gerilim sağlayacak, bir yandan da aküyü besleyecektir. Şebeke gerilimi kesildiğinde, doğrultucu devre dışı kalacak ve evirici sadece aküden gelen gerilim ile beslenecektir. Kritik yük, akü boşalıp KGK kapanana kadar bu şekilde beslenecektir.
SİSTEM ÖZELLİKLERİ
• Doğrultucu ve akü şarj ünitesi tek fazlı, tam kontrollü köprü doğrultucu ile yapılacaktır. Şebeke gerilimi bu doğrultucu ile DC gerilime çevrilecektir. Doğrultucu gücü evirici bölümünü tam yükte sürekli besleyecek kapasitede olmalı ve aynı anda boş olan akü grubunu şarj edebilmelidir. KGK aşırı yüklendiği süreler boyunca da sorunsuz çalışabilmelidir. Akü grubunun şarjı sırasında şarj akımı sınırlaması olmalı ve akü kapasitesine göre uygun akım değerine ayarlanabilmelidir. Akü şarj gerilimi akü ortam sıcaklığına bağlı olarak otomatik değişebilmelidir. Akü grubuna istendiğinde her deşarjdan sonra dengeleme şarjı uygulanmalı ve belirlenen süre sonunda otomatik olarak normal gerilimle şarj etmeye dönmelidir.
• Evirici güç devresinde 4 IGBT’den oluşan tam köprü IGBT devresi ve izole transformatör kullanılmalıdır. IGBT’ler sinüzoidal darbe genişlik modülasyonu (SPWM) tasarımı ile sürülerek çıkış geriliminin sinüzoidal olması sağlanmalıdır. Evirici çıkış gerilimi, elektronik kontrol devresi ile sürekli kontrol edilerek en az teknik özelliklerde çıkış bölümünde belirtilen genlik, frekans ve dalga şekli sınırlarında tutulmalıdır. Eviricide kullanılan IGBT’ler aşırı yük ve kısa devreye karşı elektronik olarak korunmalıdır. Evirici güç yarı iletkenleri hızlı sigortalarla korunmalıdır. Dolayısıyla herhangi bir güç yarı iletkeninin kaybı zincirleme arızalara yol açmamalıdır.
• Akü grubu KGK içinde ayrılmış özel bölmelere yerleştirilmeli veya akü grubu dahili olmalıdır. Ek akü kabini kullanılacaksa KGK ile uyumlu görünecek şekilde tasarlanmış standart akü kabinleri olmalıdır. Akü grubu için ek bir akü kabini gerekmemesi tercih edilecektir.

• Statik by-pass ünitesinde statik AC anahtarlar olarak SCR’ler kullanılmalıdır. KGK çıkışına evirici gerilimi veya by-pass gerilimi sürekli bu statik AC anahtarlar üzerinden aktarılmalıdır. SCR’lerin akım kapasiteleri KGK çıkış akım kapasitesinin iki katı akımı taşıyabilecek değerde seçilmelidir.
• KGK’nın arıza veya bakım nedeniyle kritik yükün şebekeden beslenmesine olanak sağlamak için manuel by-pass hattı olmalıdır. KGK çıkışının manuel by-pass hattına aktarılması durumunda çıkış akımındaki kesilme maksimum 5 milisaniye olmalıdır. Bu sayede hem KGK çıkışı ile şebekenin çakışması önlenmeli, hem de KGK’ya bağlı kritik yüklerin etkilenmemeleri sağlanmalıdır.
• KGK mikroişlemci kontrollü olmalıdır. KGK’nın tüm çalışma durumları, korumaları, gösterge ve haberleşme fonksiyonları mikroişlemci aracılığıyla gerçekleştirilmelidir.
OPERATÖR KONTROLÜ VE GÖSTERGE PANELİ
• KGK üzerinde sistemin çalışma konumunu izlemek üzere tasarlanmış Likit Kristal Ekran (LCD), LCD ekranın yanında sistem parametrelerini ve alarm mesajlarını takip edebilmek için operatörün kullanacağı tuşlar ve sistemin aktif bölümlerini gösteren LED’ler bulunmalıdır.
• Ön panele yerleştirilen LCD ekrandan durum mesajları, çıkış parametreleri, giriş parametreleri, akü parametreleri, sıcaklık parametreleri izlenebilmelidir. Oluşan alarmların takibi sırasıyla en son alarmdan geçmişe doğru izlenebilmelidir.
• Sistemin aktif bölümlerini gösteren LED’ler yardımıyla; doğrultucu giriş gerilimleri uygun, by-pass giriş gerilimi uygun, yük eviricide, yük by-passta, doğrultucu çalışıyor, evirici aküden çalışıyor, UPS çıkışında aşırı yük var durumları izlenebilmelidir.
• giriş gerilimi, giriş akımı, evirici gerilimi, by-pass giriş gerilimi, çıkış gerilimi, çıkış yük miktarı, giriş ve çıkış frekansları LCD ekrandan izlenebilmelidir.
• KGK normal çalışma durumunda iken kontrol panelinden akü test durumuna getirilebilmelidir. Akü test süresi boyunca doğrultucu kapatılarak KGK’nın akü grubundan beslenmesi sağlanmalıdır. Akü test süresi sonunda doğrultucu tekrar devreye girmeli ve KGK normal çalışma durumuna geçmelidir.
• KGK sistemi RS-232 protokolü ile firma tarafından temin edilecek bir yazılım aracılığıyla bilgisayar üzerinden izlenebilmeli, SNMP modülü ile de bir bilgisayara gerek olmadan LAN veya WAN üzerinden TCP/IP protokolü aracılığıyla uzaktan izlenebilmeli ve kumanda edilebilmelidir. KGK ön panel fonksiyonları RS-232 veya RS-485 protokolü kullanılarak uzaktan izleme paneli ile izlenebilmeli ve kumanda edilebilmelidir.

• Sistem bünyesinde meydana gelen arızanın takibi için sesli alarm bulunmalıdır.

  TEKNİK ÖZELLİKLER

• Güç (kVA)

:

xx kVA

• Güç Faktörü

:

0,9

  GİRİŞ

• Giriş Gerilimi

:

220VAC 1 FAZ+N

• Giriş Gerilim Toleransı

:

+%15. -%20

• By-pass Gerilimi

:

220VAC 1 FAZ+N

• By-pass Gerilimi Toleransı

:

±%10

• By-pass aşırı yük kapasitesi

:

%200

• Giriş Frekansı

:

50Hz ±%5

• RFI Seviyesi

:

EN 50091 – 2

ÇIKIŞ

• Çıkış Gerilimi

:

1 Faz 220VAC ±%1 (sürekli çalışma) ± 5 (%100 yük
değişiminde)

• Çıkış Gücü

:

xx kVA

• Çıkış Frekansı

:

50Hz %±0,2 aküden, ±%1 şebekeyle senkron

• Toplam Harmonik
Distorsiyon (THD)

:

<%3

• Crest faktörü

:

3:1

• Aşırı Yükleme

:

%0-%100 yükte sürekli, %100-%125 yükte 2,5 dak.

%125-%150yükte 1 dak. %150-%200 yükte 2 saniye sonra yük by-pass’a aktarılacaktır.
%200 yükten sonra çıkış tamamen kapatılacaktır.

• Verim

:

>%85 (%100 yükte) olmalıdır.

 

AKÜ

• Akü Hücreleri

:

Kuru tip, kurşun asit, valf regüleli olacaktır.

• Akü Süresi

:

Tam yükte en az 20 dakika besleme kapasitesine sahip
olmalıdır.

• Çalışma Sıcaklığı

:

0°C ile 40°C arası

• Şarj Süresi

:

10 saat sonunda kapasitesinin %95’ine ulaşmalıdır.

ÇEVRE KOŞULLARI

KGK aşağıdaki çevre koşullarında herhangi bir hasar veya çalışma karakteristiklerinde düşme olmaksızın çalışmaya devam edecektir.

• Çalışma Sıcaklığı

:

0°C ile 40°C arası

• Depolama

:

-25°C ile +70°C

• Bağıl Nem

:

%0-95 yoğunlaşmayan

• Yükseklik

:

Deniz seviyesinden 1000 metre yüksekliğe kadar

• Akustik Gürültü

:

 <55dBA

FABRİKASYON

• KGK en az 2 (iki) yıl sistem, 10 (on) yıl yedek parça garantili olmalıdır.

• KGK’da kullanılan bütün malzemeler yeni, halen üretilmekte olan ve fabrika testleri hariç daha önce kullanılmamış olacaktır.

 

YAPI VE MONTAJ
Doğrultucu - şarjör, evirici, statik transfer anahtarı, çıkış trafosu ve bakım by-pass anahtarlarından oluşan KGK birimi, tek ve serbest durabilen tekerlekli bir kabinde bulunacaktır. Bakım, onarım, ayarlama ve montaj için tüm birimlere erişim kolay olacaktır.
KGK kabini temizlenmiş, astarlanmış ve üreticinin standart rengiyle boyanmış olacaktır. Baskılı devre kartları takılabilir olacaktır. Benzer kartlar ve parçalar değiştirilebilir olacaktır.

SOĞUTMA
KGK sisteminin soğutması cebri hava soğutma olacaktır. Fanların beslemesi evirici çıkışından yapılacaktır.

TOPRAKLAMA
AC giriş nötrü KGK şasesinden elektriksel olarak yalıtılacaktır. KGK şasesinde cihaz toprak terminali bulunacaktır.

 

 

 

REFERANSLARIMIZ

 • Teknosa
 • Amerikan Hospital
 • Acıbadem Hastanesi
 • DünyaGöz
 • Univercity Hospital
 • COLLEZİONE
 • Dizayn Boru
 • ADOPEN
 • MEDİCALPARK
 • İETT
 • İDO
 • KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
 • YAPIKREDİ BANKASI
 • FLORMAR
 • HEPSİBURADA.com
 • Sahibinden.com
 • ETİ MADEN
 • MARTAŞ
 • ALFA PEN
 • HUZUR GİYİM